Przekazywane dobro

Wraca ze zdwojoną siłą

Pomóż im zapomnieć o

bolesnej przeszłości

Nasza Misja
Fundacja S'ouvre poprawia jakość życia dzieci dotkniętych poparzeniami, które każdego dnia zmagają się z wieloma trudnościami. - Marzę o tym, żeby chodzić i biegać jak przed wypadkiem – mówią z nadzieją nasi podopieczni. Żeby to życzenie mogło się spełnić, wesprzemy ich proces rehabilitacji. Dobro jest piękne, dlatego dzielmy się nim na każdym kroku, aby czerpać z dobrych uczynków jeszcze więcej radości!
Nasza Wizja
Wspieramy rozwój dzieci dotkniętych poparzeniami, by dać im możliwość lepszego startu w dorosłe życie. Dzielimy się, wspieramy i angażujemy, organizując przedświąteczne akcje „Pomagaj z Souvre”, cykliczne wsparcie „Podaj dalej”, „Bieg Souvre”, wspieramy inicjatywę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, biorąc udział w licytacjach.

O fundacji

Dawanie to najpiękniejszy gest wdzięczności za to, że sami jesteśmy zdrowi i szczęśliwi. Każdy ma coś, co może dać innym, zatem zachęcamy sympatyków Fundacji S'OUVRE do niesienia pomocy w każdej formie: darowizny, partnerstwa, udziału w licytacjach, dołączenia do wspólnych projektów.

Dzięki naszemu zaangażowaniu możemy pomóc dzieciom z rozległymi poparzeniami ciała, których marzeniem jest powrót do pełnej sprawności fizycznej. Potencjał Fundacji S'OUVRE pozwala nieść bezinteresowną pomoc w jeszcze większym zakresie niż dotychczas.

Ogromne wsparcie w znalezieniu darczyńców Fundacji możemy osiągnąć dzięki zaangażowaniu firmy S'OUVRE. Zasięg przekazywanych informacji za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych pomaga włączyć Partnerów w realizację szczytnych celów na rzecz małych podopiecznych i podziękować im za nieocenioną pomoc.

Sprawdź jak możesz pomóc

Fundusze na prowadzenie działalności pochodzą z kampanii, darowizn, dotacji. Zebrane środki w całości są przeznaczone na cele statutowe. Dzięki darczyńcom możemy pomagać potrzebującym. Pomaganie jest piękne!

CHCĘ POMÓC
Działania Fundacji S'OUVRE są możliwe dzięki wsparciu fundatorów. Waldemar Smoliński, Dariusz Holeniewski oraz S'OUVRE przekazali pierwsze środki, które pozwoliły realizować cele statutowe fundacji. Wytyczanie kierunku działalności fundacji i przedsięwzięć jest podejmowane przez Prezesa Fundacji S'OUVRE - Sebastiana Antkowiaka. Wspólna praca pomaga wspierać małych pacjentów i najbardziej potrzebujących podopiecznych.