Podopieczni

W naszym kraju żyje około 7,5 miliona dzieci i młodzieży.

Statystyki światowe pokazują, że od 10 do 20% tej grupy wiekowej cierpi na zaburzenia psychiczne. *

Podczas panującego trendu zdrowia fizycznego, które uległo poprawie, zapominamy o zdrowiu psychicznym, podczas gdy ten wskaźnik bije na alarm. Statystyki globalne mówią, że blisko 20% dzieci i młodzieży na całym świecie cierpi na szeroko pojęte zaburzenia psychiczne. Badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO z 2005 roku) podkreślają, że samobójstwa młodzieży stanowią trzecią przyczynę zgonów. Oznacza to, że około 750 tysięcy dzieci wymaga pomocy.


Skala i stopień problemu sprawiły, że wspólnie z kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bolesławcu, Panią Kamilą Weigt, która jest psychologiem klinicznym - podjęliśmy decyzje o wsparciu. Nowy cel Fundacji S’OUVRE to wyposażenie sali do terapii sensorycznej. Projekt pozwoli zwiększyć możliwości psychoterapeutyczne niezbędne do leczenia dzieci i młodzieży dotkniętej kryzysem psychicznym.
Na Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Bolesławcu każdego dnia trafiają nowi pacjenci. To sytuacja, która zawsze jest stresująca… dla pacjenta… dla opiekunów... To dzieci i młodzież, które są:
  • Nadmiernie wrażliwe
  • Ich zachowanie przejawia większe lub znacznie większe pobudzenie
  • Mają trudności w samoregulacji stanów pobudzenia i własnych emocji
  • Mają nieadekwatne strategie organizacyjne
  • Często są w dużej ekspozycji na niepotrzebne bodźce
  • Mają trudności w interakcji społecznej
  • Są narażone na silne stresory: sensoryczne, biologiczne, psychospołeczne, środowiskowe
Od momentu przyjęcia na oddział dziecko przechodzi indywidualny proces leczenia, który ma mu pomóc wrócić do codziennego życia. Do tego celu powstają terapie oraz specjalne sale z niezliczoną ilością sprzętów, pomocy oraz gadżetów sensorycznych. Dają one możliwości na tworzenie nowych metod terapii oraz wsparcia dzieci.
*UNICEF „The State of the World’s Children 2021; On My Mind: promoting, protecting and caring for children’s mental health”

Wesprzyj Fundację

Przekaż wsparcie za pośrednictwem swojego konta bankowego, korzystając z szybkiego przelewu online.

Wymagana kwota
POMAGAM